Cum diferă plângerea de o declarație: descriere și diferențe

Situațiile conflictuale în procesul de comunicare și interacțiunea dintre subiecți apar întotdeauna și un schimb scris de plângeri și declarații este considerat un mod civilizat de soluționare a acestora. Diferența dintre aceste două documente este semnificativă.

Ce este o plângere?

O plângere este o cerere scrisă atunci când se depune la un organism de stat abilitat să elimine un anumit tip de drepturi încălcate și interese legitime ale cetățenilor. Reclamațiile sunt depuse ca urmare a relațiilor administrative și juridice.

Dreptul oricărui cetățean la protecție este dreptul de a contesta toate acțiunile și deciziile ilegale.

Reclamațiile se califică în două opțiuni pentru relațiile care apar în mod esențial:

 1. O plângere administrativă este depusă la organele PA ca pe o plângere împotriva acțiunilor și deciziilor reprezentanților PA.
 2. Plângeri judiciare depuse în instanțele superioare.

Plângerea administrativă, la rândul său, este împărțită în:

 • Plângerile administrative generale, soluționarea problemelor se bazează pe Legea federală de procedură.
 • Speciale, care necesită decontare de către alte LA.

Plângerile în instanță au o serie de trăsături specifice.

 1. O plângere în fața instanței poate fi depusă după administrare, ca recurs împotriva unei decizii, a unei inacțiuni sau a unei acțiuni ilegale.
 2. Este posibil să depuneți imediat o plângere la instanța de judecată.
 3. Depunerea plângerilor ambelor opțiuni în același timp: administrative și judiciare.

Exemplu de plângere

Caracteristicile plângerilor

Pentru a depune o plângere, este necesar să se atingă vârsta capacității juridice administrative în conformitate cu legile Federației Ruse și drepturile constituționale la împlinirea vârstei de șaisprezece ani .

Caracteristica specifică a reclamației este că este prezentată fie unui funcționar de rang înalt, fie unei autorități superioare în legătură cu ale cărei acțiuni se aplică această plângere.

Momentul implementării unei plângeri generale nu este reglementat de lege.

Reclamațiile care afectează aspectele jurisdicționale sunt depuse:

 • În instanțele de arbitraj soluționarea problemelor legate de soluționarea problemelor economice ca urmare a activităților comerciale.
 • Curțile militare, care apar în timpul desfășurării serviciului militar autorităților militare sau personalului comandant.
 • Instanțele judecătorești care decid întrebări de jurisprudență generală.

Ce este o declarație

Apelul oficial al unuia sau mai multor civili la guvern sau la administrația locală, administrarea unei entități juridice este numită declarație.

Caracteristicile caracteristice ale declarației

 1. Declarația nu este asociată cu nicio încălcare a drepturilor sau încălcarea unor interese legitime.
 2. Conținutul nu este o cerere de acțiune în ceea ce privește eliminarea încălcărilor de orice natură.
 3. Declarația în mod deliberat are ca bază realizarea drepturilor și intereselor legale ale reclamantului.
 4. Eliminarea deficiențelor în activitățile organizațiilor și întreprinderilor.
 5. Servit în formă scrisă și orală.
 6. Ordinea de examinare este similară ordinii de examinare a reclamațiilor administrative.

Exemplu de aplicație

Condiții de apreciere și drepturile persoanelor care depun o plângere sau o cerere

Adesea, plângerile și afirmațiile din prezent nu rămân fără răspuns. Cu toate acestea, există o reglementare strictă a acestei proceduri. Cunoașterea termenelor stabilite de legea Federației Ruse dă dreptul de a cere respectarea acestor norme și, în cazul în care nu funcționează, dă dreptul de a se adresa recursului la procuratură.

 • Termenul de examinare a plângerii sau a cererii scrise nu poate depăși treizeci de zile . Ziua începerii acestei perioade este ziua în care reclamația sau cererea este înregistrată în birou.
 • Pentru a respecta aceste reglementări, este de dorit să aveți o copie cu un semn de acceptare sau un al doilea exemplar cu o marcă similară pe mâini.
 • Trebuie să cunoașteți poziția, numele plângerii sau declarația.
 • Excepțiile sunt plângeri și cereri care conțin informații despre încălcarea legislației privind imigrația, perioada de examinare a acestora fiind limitată la douăzeci de zile.
 • Perioada de prelungire pentru examinarea cererilor sau reclamațiilor cetățenilor impune agențiilor guvernamentale sau altor inculpați să trimită o notificare solicitantului cu privire la necesitatea de a obține informații suplimentare cu privire la problema interesului, ceea ce necesită cereri suplimentare către alte organizații. Solicitările și notificările sunt trimise simultan. Informațiile pot fi trimise solicitantului prin poștă sau în formă electronică la adresa de e-mail a căsuței poștale.

Drepturile solicitanților:

 1. Pe parcursul întregii perioade de examinare, furnizați documente și informații autorității care se ocupă de examinarea unei plângeri sau a unei cereri.
 2. El are dreptul să se familiarizeze cu documentele care au fost soluționate, dacă acest lucru nu contravine actelor normative.
 3. Abilitatea de a primi asistență în caz de incapacitate de a primi documente fără cereri oficiale.
 4. Solicitați respectarea perioadei de treizeci de zile.
 5. Dacă nu este prezentată o cerere sau plângere organismului autorizat pentru rezolvarea problemei, autoritatea trebuie să notifice reclamantul despre eroare și să înainteze plângerea autorității responsabile cu soluționarea problemei.
 6. În caz de inacțiune, solicitantul are dreptul să depună o plângere la autoritățile superioare.
 7. Are dreptul de a formula o cerere de reziliere.

Diferite plângeri și declarații.

 1. Diferențe în poziția persoanelor juridice de tip procedural.
 2. Plângerea este depusă exclusiv în formă scrisă, cererea poate fi depusă oral sau în formă liberă.
 3. Plângerile judecătorești sunt examinate cu respectarea termenelor stricte ale reglementărilor stabilite prin Codul de procedură civilă al Federației Ruse.
 4. Un proces trebuie depus numai în cazurile de litigiu asupra drepturilor, adică persoana în care este prezentat este încrezător că drepturile și interesele sale sunt protejate prin lege, articolul 144 dă dreptul de a refuza acceptarea cererii. Cererea este acceptată în orice caz, deoarece nu îndeplinește cerințele, însă conține o cerere de a-și realiza drepturile și interesele.

Dreptul de a face apel la autoritățile superioare, organele puterii de stat și autoguvernării este asigurat pentru un cetățean prin Constituția Federației Ruse, document care confirmă forme eficiente de protecție a drepturilor personale. Forma de recurs poate fi individuală sau colectivă.

.

Recomandat

Care este diferența dintre chinezi și japonezi?
2019
Mașină de tricotat unică și dublă: cum diferă acestea și care dintre ele trebuie să aleagă
2019
Diferența dintre dezvoltarea actuală și cea potențială a copilului
2019